Υπηρεσίες πληροφορικής και ανάπτυξη λογισμικού για υπολογιστές, κινητά και έξυπνες συσκευές

Ενδεικτικές εφαρμογές λογισμικού

 • Διαχείριση Εσόδων - Εξόδων
 • Διαχείριση εργασιών service (Task manager)
 • Διαχείριση παραγγελιών
 • Σύστημα Διεκπεραίωσης Αιτημάτων
 • Σύστημα υποστήριξης λειτουργιών αντιπροσωπείας επίπλων
 • Σύστημα διαχείρισης λειτουργιών εφημερίδας (Δελτία αποστολής, συνδρομητές, εκκαθαρίσεις)
 • Σύστημα διαχείρισης χοιροτροφείου (παρακολούθηση κύκλου ζωής)
 • Σύστημα διαχείρισης λειτουργιών γραφείου τελετών
 • Σύστημα διαχείρισης & αξιολόγησης αιτήσεων (Μοριοδότηση, επιλογή ωφελουμένων)
 • Σύστημα διαχείρισης αποθήκης - πωλήσεων λιανικής (barcode generation)
 • Σύστημα διαχείρισης φροντιστηρίου (Μαθητολόγιο, βαθμολογίες, αποδείξεις Π.Υ.)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη παραμετροποιήσιμων εφαρμογών λογισμικού απόλυτα προσαρμοσμένες στα μέτρα και τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας...

Προτεραιότητα στο ποιοτικό αποτέλεσμα και στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Δημιουργούμε λύσεις - εργαλεία για τις καθημερινές επιχειρηματικές σας απαιτήσεις!

Συνεχής υποστήριξη - πάντα δίπλα στον πελάτη

supportΗ επιτυχία ενός έργου καθορίζεται από το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη και από το ποσοστό ενσωμάτωσής του στις καθημερινές λειτουργίες μιας επιχείρησης.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου παραμένουμε δίπλα στον πελάτη με στόχο να τον υποστηρίξουμε και να τον βοηθήσουμε στην χρήση του νέου εργαλείου στο οποίο επένδυσε.

Λύσεις ακριβώς στα μέτρα σας!

Η δομημένη προσέγγιση και θεώρηση σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μας εγγυάται ένα προϊόν το οποίο θα ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις σας χωρίς περιττές λειτουργίες και χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα όμως, ο υψηλός βαθμός όμως διασφαλίζει την επεκτασιμότητα κάθε εφαρμογής σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις μιας δυναμικής επιχείρησης.

Δομημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση
 • Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
 • Εντοπισμός των απαιτήσεων
 • Σχεδιασμός της λύσης
 • Οικονομοτεχνική μελέτη
 • Πρόταση
 • Αποδοχή
 • Χρονοδιάγραμμα εργασιών
 • Υλοποίηση έργου
 • Εκπαίδευση στο νέο πληροφοριακό σύστημα
 • Υποστήριξη
Επιστημονική προσέγγιση με πρακτικό αποτέλεσμα

Το επιστημονικό υπόβαθρο γνώσεων, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης συνδυάζεται αρμονικά με την πολύχρονη εμπειρία σε μικρά και μεγάλα έργα και δίνει ως αποτέλεσμα προϊόντα που πληρούν τις βασικές μεθοδολογίες και θεωρίες της επιστήμης αλλά παράλληλα δεν στερούνται αποτελεσματικότητας και ουσίας.

TOP